DS Automobiles Izjava o varstvu osebnih podatkov

Ta izjava je namenjena Vam, če ste nam v medsebojni komunikaciji posredovali svoje osebne podatke. Prav tako je ta izjava namenjena Vam, če ste kupili ali imate v izposoji vozilo, ki je opremljeno z računalniškimi in elektronskimi sistemi z različnimi sestavnimi elementi, ki zagotavljajo učinkovito delovanje in varnost vozila tekom njegove celotne življenjske dobe.

 

Med tovrstne funkcije sodijo:

 • Naprava za zbiranje informacij o zmogljivosti in tehničnih razmerah vozila, ki zbira in obdeluje tehnične informacije o delovanju in uporabi vozila ter zlasti o nivojih tekočin, številu prevoženih kilometrov, dnevnikih dogodkov, vključno z diagnostiko in opozorili oziroma informacije o varnosti mehanskih delov.
 • Funkcije na daljavo, ki zagotavljajo optimalno izvajanje storitev na daljavo, za katere ste zaprosili Vi ali tistih storitev, ki so potrebne za pravilno delovanje vozila, kot sta vzdrževanje ali posodobitev računalniških in elektronskih sistemov vozila.
 • Varnostna naprava, ki pomaga locirati vozilo, da ugotovi, kje potrebujete pomoč Vi ali vaše vozilo.
 • Naprava eCall, oziroma storitev DS Connect Box, ki intervencijskim službam posreduje točen položaj vozila, uro okvare in smer vožnje po avtocesti, tudi če voznik ni pri zavesti ali ni sposoben telefonirati. Klic eCall lahko sproži tudi ročno s pritiskom na gumb v vozilu, na primer tista oseba, ki je priča hudi prometni nesreči. eCall bo posredovala izključno tiste podatke, ki so potrebni za nudenje pomoči v primeru prometne nesreče

 

S pričujočo izjavo Vas v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR) in veljavna nacionalna zakonodaja) obveščamo o pogojih obdelave Vaših osebnih podatkov pri družbi C Automobil Import d.o.o., član skupine Emil Frey (v nadaljevanju "Mi"), pri čemer izpostavljamo, da bodo zgoraj naštete funkcije omogočile zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki se lahko kvalificirajo za osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Vaši državi.


Poleg tega bomo Vaše osebne podatke morda morali pridobiti in obdelati, ko bomo z vami komunicirali, da bi ugodili Vaši zahtevi ter za ostale namene, kot so opisani v nadaljevanju. Kadar je obdelava Vaših osebnih podatkov pogodbena ali zakonska obveznost, bomo lahko mi ali pooblaščeni serviserji in prodajalci zavrnili vaše naročilo, če se taki podatki ne bodo zagotovili.1. Iz katerih razlogov obdelujemo Vaše osebne podatke in kakšna je zakonska podlaga te obdelave?

Informacije, ki se nanašajo na vaše vozilo, ter vaše osebne podatke zbiramo za naslednje namene: Obdelavo teh podatkov utemeljujejo:
 • Da lahko obdelamo Vaše naročilo vozila ali Vaš zahtevek za izposojo novega vozila;
 • in po potrebi, da Vam nudimo ustrezne in dodatne storitve za popravilo in/ali vzdrževanje Vašega vozila na licu mesta ali na daljavo ali da Vam nudimo zahtevano pomoč (na primer pomoč na cesti, pomoč v primeru ukradenega ali izginulega vozila, pomoč pri iskanju izginulih oseb in namembnih storitev).
 • Obdelava vašega naročila na podlagi pogodbe med C Automobil Import d.o.o. in njenim pooblaščenim prodajalcem ali serviserjem;
 • Nudenje storitev v skladu s pogodbo med Vami in nami, kadar je ta sklenjena.
 • Zaradi optimizacije in izboljšanja karakteristik vozila na podlagi informacij, ki lahko vključujejo osebne podatke, za namen povečanja varnosti, razvoj novih vozil in funkcij, potrditev kakovosti vozila, analiziranje tendenc vozil.
 • Za namen vodenja in optimalnega izboljšanja stika s stranko.
 • Za izvajanje raziskav, anket ali statistik zaradi bolj učinkovitega ocenjevanja kakovosti svojih produktov in tržnih raziskav za namen analize povpraševanja.
 • Zakoniti interes članov distribucijske mreže C Automobil Import d.o.o., ki vključuje njegove pooblaščene serviserje in prodajalce, ter drugih družb iz skupine proizvajalca vozil DS, za izboljšanje svojih izdelkov, razvoj novih funkcij in dobavo produktov višje kakovosti z izboljšanimi funkcijami in večjo varnostjo; za namen obdelave pravnih zahtevkov, kot na primer zahtevkov iz naslova garancije; vzdrževanje varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja; za pospeševanje prodaje;
 • Zaščita življenjskih interesov stranke in drugih fizičnih oseb;
 • Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavce osebnih podatkov;
 • Izrecna in informirana privolitev stranke za obdelavo njenih podatkov za namen priprave optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov in storitev ter za kontaktiranje z namenom izvajanja tržnih raziskav (ankete o zadovoljstvu stranke) zaradi preverjanja zadovoljstva kupcev z opravljenim nakupom ali storitvijo, s čimer spremlja kakovost izdelkov in storitev ter nadzoruje delo svojih pooblaščenih serviserjev in prodajalcev.
 • Da Vam nudimo storitve, za katere je potrebna geolokacija, kot je pomoč na licu mesta ali na daljavo.
 • Vaša izrecna in vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen obdelave podatkov za geolokacijo prek pojavnega okna, ki vam bo na voljo, kadar bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na vašo zahtevo.
 • Da Vam lahko pošiljamo informacije o naših promocijskih ponudbah, novostih in dogodkih (novice, vabila, vprašalniki, ankete in druge publikacije), ki jih lahko pod pogojem vaše privolitve obdelujemo tudi za namen priprave optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov in storitev v okviru klub ugodnosti  Only DS.
 • Vaša izrecna in vnaprejšnja privolitev, ki jo bomo pridobili, ko boste svoje osebne podatke posredovali podjetju C Automobil Import d.o.o. ali članom njegove distribucijske mreže in pri tem svojo privolitev potrdili z oznako v temu namenjenemu potrditvenemu polju in s podpisom.
 • Brez izrecne in vnaprejšnje privolitve v obsegu in pod pogoji, ki jih za obdelavo osebnih podatkov za namene ponujanja blaga ali storitev na tej podlagi dovoljuje zakon.
 • Da vam lahko omogočimo testno vožnjo vozila, ki ste jo zahtevali preko obrazca na spletni strani, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov za namen dogovora o terminu.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen obdelave podatkov za testno vožnjo, kolikor bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na vašo zahtevo.
 • Da vam pošljemo ponudbo za vozilo, ki ste jo zahtevali preko obrazca na spletni strani, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov in konfiguracije z izbranimi karakteristikami vozila.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen obdelave podatkov za pošiljanje ponudbe.
 • Da vam lahko omogočimo naročilo na servis pri izbranem serviserju preko spletne strani, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen obdelave podatkov za naročilo na servis, kolikor bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na vašo zahtevo.
 • Da lahko odgovorimo na Vaše vprašanje, ki nam ga zastavite preko obrazca na spletni strani, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov in drugih podatkov, ki jih posredujete
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen priprave in pošiljanja odgovora na zastavljeno vprašanje.
 • Da vam lahko s pomočjo spletne konfiguracije omogočimo ogled lastnosti vozila, ki ga sestavite po lastnih željah ter vam konfiguracijo pošljemo po elektronski pošti.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen priprave in pošiljanja konfiguracije.
 • Da vam lahko na vašo zahtevo pošiljamo e-novice.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen pošiljanja e-novic.
 • Med obiskom spletnega mesta se lahko na računalnik samodejno shranijo piškotki. V vaš osebni računalnik ali drugo napravo pošljemo enega ali več piškotkov (majhne datoteke, ki vsebujejo niz črk), da lahko na edinstven način prepoznamo vaš internetni brskalnik.

 

Piškotki beležijo vaš način uporabe spletnega mesta: trajanje prisotnosti na spletnem mestu, odhod s spletnega mesta, obiskane strani. Po zaslugi teh podatkov lahko ugotovimo, kateri elementi so najpomembnejši in tako izboljšujemo spletno mesto. Te piškotke torej uporabljamo z namenom izboljšanja kakovosti naših storitev.
Ti piškotki v nobenem primeru ne vsebujejo poimenskih informacij.
Pošiljanje piškotkov lahko onemogočite, tako da spremenite izbirne nastavitve spletnega brskalnika. Za dodatne informacije v zvezi z uporabo piškotkov prosimo preberite našo politiko piškotkov.
 • Zakoniti interes članov distribucijske mreže C Automobil Import d.o.o., ki vključuje njegove pooblaščene serviserje in prodajalce, ter drugih družb iz skupine proizvajalca vozil DS, za izboljšanje svojih izdelkov, razvoj novih funkcij in dobavo produktov višje kakovosti z izboljšanimi funkcijami in večjo varnostjo; za namen obdelave pravnih zahtevkov, kot na primer zahtevkov iz naslova garancije; vzdrževanje varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja; za pospeševanje prodaje, vse pod pogoji in v obsegu, kot dovoljujejo predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije;
 • Vaša vnaprejšnja privolitev.

2. Kdo so upravljavci in uporabniki osebnih podatkov?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba C Automobil Import d.o.o. (član skupine Emil Frey) Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, matična številka: 5934737. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi C Automobil Import d.o.o. je dosegljiva na elektronskem naslovu: gdpr@c-automobil-import.si.


Kadar je tako določeno v splošnih pogojih s pripadajočo izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za vrsto pogodbe, ki jo sklepate, ali v obrazcu na spletni strani, je lahko upravljavec osebnih podatkov tudi prodajalec ali pooblaščeni serviser, s katerim sklepate pogodbo, mu oddate naročilo ali oddate zahtevo. Med družbo C Automobil Import d.o.o. (član skupine Emil Frey) in prodajalcem ali pooblaščenim serviserjem je sklenjena pogodba, s katero je urejeno medsebojno razmerje med družbama glede skupnega upravljanja osebnih podatkov. Na vašo zahtevo vas bomo obvestili o vsebini te pogodbe.


Upravljavec vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen članom svoje distribucijske mreže in drugim povezanim družbam skupine Stellantis, kadar je to potrebno za izvedbo vašega naročila ali če obstaja za posredovanje druga utemeljena pravna podlaga za namene, kot so navedeni v nadaljevanju:

 

Uporabniki Namen posredovanja
 • Zunanji pogodbeni izvajalci, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom upravljavcev;
 • Družbe, ki pripadajo isti skupini družb kot C Automobil Import d.o.o. in ki za družbo C Automobil Import d.o.o. opravljajo storitve, za katere ste zaprosili ali za katere je zaprosila družba C Automobil Import d.o.o. zaradi zgoraj naštetih namenov.
 • Zaradi organiziranja in izvedbe marketinških akcij, izvedbe anket o zadovoljstvu strank in priprave ponudb, ki so prilagojene potrebam strank;
 • Zaradi izvedbe akcij vpoklicev,
 • Zaradi vzdrževanja varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja;
 • Za namen obdelave pravnih zahtevkov, kot so zahtevki iz naslova garancije.
 • Za namen pošiljanja e-novic in drugih obvestil.
 • Družbe, ki na podlagi pogodbenega razmerja z družbo C Automobil Import d.o.o. opravljajo storitve, za katere ste zaprosili.
 • Za namen izvedbe testne vožnje,
 • Za namen izdelave in pošiljanja ponudb,
 • Za namen oglaševanja in prilagajanja oglasov ali ponudb, na podlagi vaše privolitve v uporabo piškotkov na spletni strani, pri čemer so pogodbeni partnerji navedeni v naši politiki piškotkov
 • Za namen naročila na servis,
 • Za namen opominjanja na potrebo po servisiranju vozila na Vašo zahtevo, 
 • Za namen priprave odgovora na vaše vprašanje v zvezi z vašim vozilom.
 • Vsaka družba, ki pripada isti skupini družb kot C Automobil Import d.o.o.
 • Zaradi zagotavljanja varnosti in izboljšav proizvodov in storitev, z ozirom na zaščito javnega zdravja in okolja, raziskav, analiziranja in razvoja produktov, kar vse izvaja skupina družb proizvajalca vozil DS AUTOMOBILES (Stellantis).
 • Intervencijske službe
 • Da Vam lahko nudimo pomoč v sili prek naše funkcije eCall v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi.

 

 

3. Ali bodo Vaši osebni podatki posredovani izven Evropske unije?

Morda bomo morali Vaše osebne podatke posredovati uporabnikom, ki se nahajajo v državah izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Takšen prenos osebnih podatkov se bo lahko izvedel drugim družbam v skupini proizvajalca znamke vozil Citroën, kar vključuje iznos podatkov v Švicarsko konfederacijo, za katero je Komisija Evropske Unije dne 26. julija 2000 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da Švicarska konfederacija v celoti zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov (2000/518/EC: Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided in Switzerland; Official Journal L 215, 25/08/2000 P. 0001 – 0003).


Osebni podatki, ki se obdelujejo za namen neposrednega trženja, se bodo lahko prenesli v Združene države Amerike (ZDA). Trenutno ni veljavnega sklepa Evropske Komisije o ustreznosti varstva osebnih podatkov v ZDA. Obdelovalec osebnih podatkov, h kateremu bodo preneseni podatki, se je zavezal k standardnim določilom o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija, poleg tega pa je sprejel dodatne organizacijske in tehnične ukrepe varstva podatkov. O tem, kako so varovani vaši podatki pri prenosu v ZDA se lahko seznanite na sledeči povezavi: https://www.activecampaign.com/legal/scc#


4. Koliko časa bodo Vaši osebni podatki hranjeni?

Trajanje hrambe Vaših osebnih podatkov je lahko odvisno od namena obdelave podatkov glede na naslednje kriterije:

 

 • Podatki bodo hranjeni toliko časa, kot je potrebno zaradi namenov obdelave osebnih podatkov, kot so navedeni zgoraj (npr. za obdobje trajanja pogodbe, ki smo jo sklenili z Vami v skladu z zakonodajo, dokler imamo z Vami vzpostavljen poslovni odnos). Natančnejše informacije o obdelavi teh podatkov so vsebovane v izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki bo posamezniku dana ob prejemu opravljene storitve.
 • Osebni podatki se lahko hranijo tudi do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.
 • Po preteku navedenih obdobij bodo osebni podatki anonimizirani ali izbrisani.

5. Katere so Vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate?

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, pridobitve kopije Vaših osebnih podatkov za Vaše lastne potrebe ali zaradi njihovega prenosa drugemu ponudniku storitev po vaši izbiri (pravica do prenosljivosti podatkov). Kadar obdelava temelji na pravni podlagi zakonitega interesa upravljavca, lahko takšni obdelavi vaših podatkov ugovarjate.


Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete, če obdelava temelji na privolitvi, ne da bi preklic privolitve vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.


Vse naštete pravice veljajo v obsegu, ki ga določa veljavna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.


Omenjene pravice lahko uveljavljate z zahtevkom, ki ga naslovite na C Automobil Import d.o.o. (član skupine Emil Frey), Barjanska 54, 1000 Ljubljana ali podate ustno na zapisnik pri tej družbi, lahko pa zahtevo pošljete po elektronski pošti na naslov: gdpr@c-automobil-import.si. Kadar tako določajo splošni pogoji in pripadajoča izjava o varstvu osebnih podatkov, ki veljata za pogodbo, ki ste jo sklenili, lahko svoje zahtevke naslovite tudi na pooblaščenega serviserja ali prodajalca.


Uveljavljate lahko tudi svojo pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tako da svoj zahtevek naslovite na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

Ljubljana, 14.10.2021, C Automobil Import d.o.o. član skupine Emil Frey